گرگرفتگی چیست؟

گرگرفتگی چیست؟

مقدمه: گرگرفتگی چیست؟ گرگرفتگی یکی از مهمترین نشانه های مهم قبل از یائسگی است.گرگرفتگی همان کمبود هورمون استروژن است، که منجر به...

ادامه مطلب